צור קשר קישורים תנאי שימוש דף הבית
השלבים הכירורגיים

כללי

באופן עקרוני ובדרך כלל, הטיפול הכירורגי יעשה במספר שלבים:

1.  בשלב הראשון ייערך ניתוח לפתיחת קולוסטומיה (ובלועזית: " COLOSTOMY "),

2. בשלב השני ייעשה הניתוח ליצירת פי הטבעת והפרדת מערכות, לפי הצורך. להלן נכנה ניתוח זה בשם "הניתוח הדפיניטיבי".

3.  ובשלב השלישי – תיסגר הקולוסטומיה.

על מנת להביא את התמונה בשלמותה נציין, כי לאחר יצירת פי טבעת באמצעות הניתוח הדפיניטיבי, תתבצענה הרחבות של פי הטבעת ( ANAL DILATATIONS ) באמצעות החדרת האגר.

האגר הינו גליל מתכת (בעיקרון – חפץ שהוא כמו מדחום) שהרוחב שלו עולה בהדרגה לפי גיל הילד/ה והרוחב הנורמלי של פי הטבעת שצריך להיות לו/לה.

הרעיון של ההרחבות הוא, שלעיתים, פי הטבעת הנוצר במסגרת הניתוח - קטן יותר מזה הנורמאלי. זאת ועוד, האנוס והרקטום מוקפים במבנים שריריים וכפועל יוצא נשארים סגורים במנוחה, בייחוד במקרים של שרירים טובים. לפיכך אם לא מתבצעות הרחבות, האנוס נוטה להחלים סגור או מאוד צר .

על פרוטוקול ההרחבות נרחיב בפרק נפרד.

 

כללי
מטרות
מגמות
קולוסטומיה

DISTAL COLOSTOGRAM

 
PSARP

 
  phili@itmut.info   Developed by Virtual-Point Ltd