צור קשר קישורים תנאי שימוש דף הבית
תנאי שימוש (TERMS OF USE)

קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין בעלת האתר

שלום וברוכים הבאים לאתר העוסק במומי האנוס והרקטום, הידועים יותר בכינוי הכוללני "אטמות פי טבעת".

חשוב להקפיד לקרוא את תנאי השימוש דלהלן משום שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

מהו האתר

•  אתר זה מיועד לצורך ריכוז והבאת חומר לציבור הרחב, בצורה בהירה, תמציתית ומובנת, בנושא מומי האנוס והרקטום.

•  אין האתר מיועד לרופאים ו/או לסטודנטים לרפואה, אם כי הם כמובן מוזמנים לעיין בו, ברם בעיקרו של דבר, מיועד האתר להורים לילדים אשר נולדו עם מום ממומי האנוס והרקטום.

•  האתר הינו אתר פרטי, דהיינו, האתר אינו שייך לשום מרכז רפואי או גוף ממלכתי והוא נכתב, נערך ושייך לאמא שבנה נולד עם אטמות פי טבעת, והחליטה לחלוק את ידיעותיה בנושא זה עם הורים כמוה ולתועלת הציבור.

•  עם זאת, האתר נבנה בשיתוף פעולה עם ד"ר שושני, מנהל מחלקת כירורגיית ילדים בבי"ח לילדים "מאייר" ברמב"ם, וכן בשיתוף פעולה עם ד"ר אלברטו פנייה ( ALBERTO PENA ), העומד בראש המכון למומי האנוס והרקטום, בבית החולים לילדים בסינסנטי, אוהיו, ארה"ב.

•  האתר מביא בתמצית הסברים על מומים אלה, דרך הטיפול הכירורגית במומים אלה וההשלכות התפקודיות של מומים אלה וההתמודדות היומיומית עימן.

•  בעשותו כן, נסמך האתר, בין היתר, על מקורות המידע המפורטים להלן.

 

מקורות מידע

•  החומר באתר זה מבוסס, בין היתר, על שני המאמרים המפורטים להלן:

•  Alberto Pena, MD, Andrew Hong, MD, Advances in the Management of Anorectal Malformations, American Journal of Surgery, vol 180, November 2000, pgs 370-376.

•  Alberto Pena, MD, Marc A. Levitt, MD, Colonic Inertia Disorders in Pediatrics, Current Problems in Surgery, vol 39 no 7,July 2002, pgs. 661-732.

•  תמצית המאמרים הנ"ל, עליהם מבוסס המידע באתר זה, מוצגת בהרשאה.

התוכן באתר איננו תחליף להיוועצות ברופא

•  האמור באתר זה נועד לשמש לצרכי ידיעה ולצרכים אינפורמטיביים בלבד. תוכן האתר אינו מהווה בשום צורה שהיא, תחליף לביקור, בדיקה וייעוץ אצל רופא מוסמך ואינו מהווה, בשום אופן, בדיקה, אבחנה, ייעוץ, חוות דעת, המלצה, טיפול או תכנית עבודה ביחס למקרה קונקרטי כלשהו.

•  אבחנה, יעוץ רפואי, חוות דעת, המלצה, טיפול או תכנית עבודה ביחס למקרה קונקרטי כלשהו, חייבים להערך אך ורק על ידי רופא מוסמך, וזאת לאחר ביצוע בדיקות מקיפות ויסודיות ובחינה ובדיקה ישירה של המטופל ושל כל עובדות ונסיבות המקרה הספציפיות.

•  בשום פנים ואופן, אין ליישם ואין לפעול על פי המידע המפורסם באתר זה, במקרה קונקרטי כלשהו, מבלי להיוועץ קודם לכן עם רופא מוסמך. לפיכך, השימוש במידע המפורסם באתר זה, מבלי להיוועץ קודם לכן ברופא מוסמך כאמור, הינו על אחריות המשתמש בלבד. בעלת האתר וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים, לא במישרין ולא בעקיפין ולא בשום צורה שהיא אחרת, לכל תוצאה העלולה להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, למשתמש או לצד ג'.

השימוש באתר

•  הינך רשאי להשתמש באתר ובכל תוכן המוצג בו, למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצב', לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

קניין רוחני

•  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות (אך לא רק) זכויות היוצרים הם בבעלות בעלת האתר, או של צדדים שלישיים שהרשו לבעלת האתר להשתמש בזכויותיהם. זכויות אלה חלות בין היתר על תכני האתר, עיצובו הגרפי, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט נוסף הקשור בהפעלתו.

•  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של בעלת האתר, או של בעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, מראש ובכתב.

קישורים

•  בעלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרים המקושרים בקשר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרים פעילים. בעלת האתר רשאית לשנות או לבטל את האתרים המקושרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כללי השימוש בקבוצות הדיון (פורום)

•  על השימוש בקבוצות הדיון (פורום) יחולו כל הוראות תנאי השימוש המפורטים ובנוסף להם האמור להלן.

•  אין למסור מידע או פרטים הפוגעים בפרטיות, מוציאים לשון הרע, מעליבים, מאיימים, גזעניים או פוגעים ברגשות הציבור או בלתי חוקיים או מהווים פרסומת או מידע מסחרי.

•  באופן ספציפי ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים.

• ידוע לך כי המידע הנמסר יהיה חשוף לכל המבקרים בפורום, באתר וברשת האינטרנט. הינך מתיר לבעלת האתר להשתמש במידע זה, להציגו לכל אדם להעתיקו ולהפיצו לצורכי האתר ו/או קבוצות הדיון.

• מבקרי האתר רשאים לחלוק מידע זה עם זה. בנוסף, תשובות תינתנה על ידי ד"ר שושני, מנהל מחלקת כירורגיית ילדים ברמב"ם, ו/או מי מצוות המחלקה ו/או מי מטעמו.

•  בעלת האתר אינה מתחייבת כי תקבל תשובה ואינה אחראית לתוכנה של התשובה שתתקבל, ככל שתתקבל, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך בקבוצות הדיון לרבות בגין שימוש שיעשה צד ג' בתוכן הודעתך. השימוש בקבוצות הדיון ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

•  למען הסר כל ספק, גם תשובות שתתקבלנה בקבוצות הדיון, על ידי מי מהמשתתפים, לרבות המומחים, אינן מהוות בשום אופן, ייעוץ רפואי, חוות דעת או המלצה ביחס למקרה קונקרטי כלשהו או לשאלה כלשהי, ויחולו כל התנאים המפורטים תחת הכותרת "התוכן באתר איננו תחליף להיוועצות עם רופא" גם על ההשתתפות בפורום.

•  בעלת האתר רשאית לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתה מפרה הוראות תנאי השימוש ו/או כללי השימוש בקבוצות הדיון ו/או הפוגעת ו/או עלולה לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, במשתמשיו, בבעלת האתר ו/או מי מטעמה. במידה ופורסמה הודעה כאמור, רשאית בעלת האתר למחקה ו/או למנוע ממך פרסום הודעות נוספות.

שונות

•  לשם הנוחות בלבד, התנאים בהסכם זה מנוסחים בלשון זכר, ברם הם מיועדים גם לנשים.

•  בעלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעלת האתר.

•  בעלת האתר תוכל לשנות, מעת לעת, את תכני האתר, מבנה האתר, את מראהו, הקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

•  על תנאי שימוש אלה ועל עצם השימוש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

•  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. 

   phili@itmut.info   Developed by Virtual-Point Ltd