צור קשר קישורים תנאי שימוש דף הבית
דברי פתיחה ושלמי תודה

בעשותו כן, נסמך האתר, בין היתר, על מקורות המידע המפורטים להלן:

Alberto Pena, MD, Andrew Hong, MD, Advances in the Management of Anorectal Malformations, American Journal of Surgery, vol 180, November 2000, pgs 370-376.

Alberto Pena, MD, Marc A. Levitt, MD, Colonic Inertia Disorders in Pediatrics, Current Problems in Surgery, vol 39 no 7,July 2002, pgs 661-732.

תמצית המאמרים הנ"ל, עליהם מבוסס המידע באתר זה, מוצגת בהרשאה.

חשוב לדעת ! :

האמור באתר זה נועד לשמש לצרכי ידיעה ולצרכים אינפורמטיביים בלבד. תוכן האתר אינו מהווה בשום צורה שהיא, תחליף לביקור, בדיקה וייעוץ אצל רופא מוסמך ואינו מהווה, בשום אופן, בדיקה, אבחנה, ייעוץ, חוות דעת, המלצה, טיפול או תכנית עבודה ביחס למקרה קונקרטי כלשהו. בשום פנים ואופן, אין ליישם ואין לפעול על פי המידע המפורסם באתר זה, במקרה קונקרטי כלשהו, מבלי להיוועץ קודם לכן עם רופא מוסמך. לפיכך, השימוש במידע המפורסם באתר זה, מבלי להיוועץ קודם לכן ברופא מוסמך כאמור, הינו על אחריות המשתמש בלבד.

שלמי תודה:

בהערכה וברגשי כבוד עמוקים, אני מתכבדת בזאת להודות לד"ר שושני, על שהואיל לקרוא את טיוטת הטקסט נשוא האתר ולהעיר לי את הערותיו הנבונות והמלומדות. אני מודה לד"ר שושני על שהואיל להתפנות מעיסוקיו הרבים והחשובים, ולהקדיש לי ולציבור מזמנו היקר, במהלך תהליך הקמת אתר זה. כמו כן, אני מודה לד"ר שושני על הסכמתו להתארח באתר, לענות לציבור ההורים על שאלות מסוגים שונים, ולתרום לנו מנסיונו העתיר בתחום זה.

חובה מרגשת היא לציין, כי זכיתי לשיתוף פעולה מלא מד"ר אלברטו פנייה ( ALBERTO PENA ), ולולא הסכמתו, עידודו וברכתו, לא היה אתר זה בא אל העולם. ד"ר פניה הוא יחיד בדורו. משפחות רבות ברחבי הגלובוס חייבות לאיש זה את איכות חייהן.

DEAR HONORABLE DR. PENA, ON BEHALF OF MY SON, MYSELF AND MY FAMILY, AND ON BEHALF OF ALL OTHER ISRAELI FAMILIES, THANK YOU SIR, AND GOD BLESS YOU.

מי שתמך ותומך בי לאורך כל הדרך, הוא בעלי, שותפי לחיים, אבי ילדיי, אשר בשותפות אמיתית התמודד עם כל מה שהיה צריך להתמודד עימו, גם במהלך הקמת אתר זה.

אני מודה גם לסטודנטית לרפואה, מיכל, אשר איתרה לבקשתי את כל אשר נכתב בתחום זה ומצוי במסגרת מאגרי המידע הקיימים בארץ. אני מודה לה אף על עזרתה בהכנת האיור של המעי, על חלקיו השונים, הרלוונטיים לאתר זה.

אני מודה לידידי דן, שותף בפירמת עורכי דין מהמובילות בארץ בתחום דיני המחשב והקניין הרוחני, על עזרתו ועצותיו המועילות.

אני מודה לחברת VIRTUAL POINT LTD המתמחה בהפקות מולטימדיה ווידאו בתחום מדעי החיים, אשר בנתה את האתר.

לכל אלה אשר נטלו חלק במלאכה, תמכו ועודדו, תודתי נתונה.

סוף דבר:

פרוייקט זה עלה לי בדמים. כלל לא פשוט להתמודד נפשית עם חומר רפואי, תחזיות ופרוגנוזות, אשר כאילו נכתבו ממש עלי ועל בני. כי זאת לדעת, להיות הורה היא זכות גדולה, ברם זכות זו, חובה בצידה. ולהיות אמא לילד אשר נולד עם איטמות פי טבעת היא זכות גדולה עוד יותר, וכגודל הזכות, כך גם גודל החובה.

ובכל זאת, הביאותי פרוייקט זה לידי גמר. ומשכך, פרוייקט זה מוקדש בכאב נצחים לזכרו של אבי ז"ל, וכן לאמי ולאחותי תבדל"א שתיהן.

למצער, לא זכה אבי ז"ל להכיר מי מילדי. ברם בצוק העתים, בטוחני כי שימש מליץ יושר לבני, לפי שזו היתה תפילתי האחרונה. יהי זכרו ברוך.

בני הקטן, ילדים והורים, אני מצדיעה לכם.

אתר זה נועד לשימושכם.

ואם הצלחתי להקל עליכם במשהו, לתרום לכם ולו בפסיק, אזי צלחה משימתי ובאתי על שכרי.

הילי פרייס

 

   phili@itmut.info   Developed by Virtual-Point Ltd
  • http://www.itmut.info/uggs974.asp